Tietosuojarekisteri

Tietosuojarekisteri

Asiakastietojen tallettaminen ja käyttö Kasvio200 yrityksessä.

 

Tällä sivulla julkaistussa tietosuojaselosteessa kerrotaan, millaisia tietoja Kasvio 2000 kerää ja mihin tietoja käytetään. Käyttämällä Kasvio 2000 tarjoamia palveluita hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa julkaisemalla siitä uusi versio verkossa, joten seloste kannattaa tarkistaa säännöllisesti.

Kasvio 2000 pitää rekisteriä sähköpostilistan rekisteristä, #järjestöpäiväkirja -blogiin haastatelluista tahoista sekä yrityksen asiakkaista ja tarjouspyynnön pyytäneistä tahoista.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivämäärä 15.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

 

Toiminimi Kasvio 2000

Osoite: Osuuskunnantie 38-44 A 2, 00660 Helsinki

Puhelin: +358 50 410 4012

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Kasvio 2000 rekisteriasioista vastaa toiminimiyrittäjä Peppi Tervo-Hiltula.

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa suoraan Peppi Tervo-Hiltulaan puhelimitse p. 050 410 4012 tai sähköpostitse peppi@kasvio2000.fi . Toimipisteellä ei ole käyntiosoitetta.

3. Rekisterin nimi

 

Kasvio 2000 asiakastietorekisteri (jäljempänä rekisteri).

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakastietojen ylläpitoon ja yhteydenpitoon toimeksiannoissa, ammatinharjoittamisesssa sekä koulutustoiminnan järjestämisessä.

Yhteystietoja voidaan käyttää markkinointiin, markkinoinnin kohdentamiseen sekä yhteistyöehdotusten tekemiseen.

Tietoja voidaan analysoida ja hyödyntää toiminnan kehittämisessä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja:

Perustiedot Nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, mahdollinen työpaikka, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet).

Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot kuten pankkiyhteystiedot ja asiakkuuteen liittyvät viestit ja muu yhteydenpito sekä tapaamisten yhteenvedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostilistan rekisteri, sähköpostitse saatavat tiedot (esimerkiksi vastauksien muodossa).

Tietoja päivitetään mm. asiakkaan itse luovuttamista tiedoista

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten Väestörekisterikeskuksesta.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta Kasvio 2000 ulkopuolelle. Jos tietoja luovutetaan (esimerkiksi koulutuksen osallistujalista tilaajalle) siitä informoidaan osallistujia erikseen.

8. Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto/ säilytyspaikka ja suojaaminen

Aineisto on suojattu ja se arkistoidaan luotettavasti lukitussa tilassa.

 

Digitaalinen aineisto/ rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus

Tietoihin on pääsy vain kahdella Kasvio 2000 nimeämällä henkilöllä, joista toinen on pääkäyttäjä Peppi Tervo-Hiltula. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille tehtäväkohtaiset käyttöoikeudet.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu sekä oikeus pyynnöstä saada itseään koskevista tiedoista ja asiakirjoista kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopiot ovat maksuttomia kerran vuodessa. Seuraavista kopiopyynnöistä veloitamme 20 €/kerta.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

 

Helsingissä 15.5.2018

tmi Kasvio 2000 / Peppi Tervo-Hiltula

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *