#järjestöpäiväkirja: VeNyvä vahvistaa eroperheiden nuoria

Rakas #järjestöpäiväkirja,

Olen tänä vuonna päässyt jo Allianssi-talolle, Iiris-keskukseen ja nyt Allergia-taloon vierailulle järjestöihin. Olin aiemmin kuvitellut, että näissä taloissa toimivat vain ne järjestöt, joiden nimi tai toiminta istuu suoraan nimenhaltijan toiminnan alle. Viimeisimpänä kävin kylässä Allergia-talossa majaa pitävillä Yhden vanhemman perheen VeNyVä-hankkeen Terhin ja Piritan luona.

 

Lupa unelmoida

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto haluaa turvata yhden vanhemman perheiden lapsille ja nuorille samanlaiset sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet kuin muillakin perheillä. He työskentelevät hyvän elämän puolesta: että jokaisella lapsella on mahdollisuus turvalliseen kasvuun lapsesta aikuiseksi, mahdollisuus kokea aineellista hyvinvointia, saada kontakteja turvallisiin aikuisiin sekä “Mahdollisuus tavoitella unelmia” hankkeen projektipäällikkö Terhi Rapeli kertoo.

VenNyvä-hanke, jossa Terhi Rapeli ja Piritta Kähkönen toimivat kehittää vertais- ja vapaa-ajan toimintaa nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Keskeisiä tavoitteita hankkeelle ovat osallisuus, onnistumiset ja vertaisuus muiden nuorten kanssa. Hankkeen tausta on työryhmässä, jossa oli mukana myös nuoria vapaaehtoisia. Nimen Terhi Rapeli kertoo syntyneen oivalluksen kautta: “Nuoruudessa venytään- suhde vanhempiin venyy, nuori kasvaa ja “venyy” sekä elämä kaikissa muodoissaan joustaa eri suuntiin”.

Yhteistyötä ja järjestökumppaneita

Kolmeksi vuodeksi STEA:lta rahoitusta saanut hanke on alkanut vuonna 2018 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun. “Olemme vasta alkumetreillä, mutta paljon on jo tehty” hanketyöntekijä Piritta Kähkönen kertoo ja alkaa luetella: Yhteistyökumppaneita on useassa järjestössä, vertaistoimintaa, pienryhmätoimintaa, pop up-toimintaa liiton leireillä sekä nuorten ohjausryhmä on saatu toimimaan toukokuuhun 2018 mennessä.

Yhteistyömalleja on kehitetty jo nyt Yhden vanhemman perheiden -liiton aluetoimijoiden kanssa, Marttaliiton kanssa sekä tulossa on Nuorten Akatemian Mahis-koulutus ja sitä kautta nuorten Mahis-ryhmiä. Juuri nyt yksi keskeinen kehittämisen kohde on verkko. Verkkotoimintaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa, ja siinä yhteistyössä toimitaan esimerkiksi LAPE-työryhmässä yhteistyö vasta vireillä, ei kannata laittaa tähän.

Yksi suunnitelma tällä hetkellä on koota nuorten kysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia nuorten erotyöpajoissa. Näitä vapaamuotoisia vastauksia sitten voitaisiin toivottavasti hyödyntää ja jakaa vertaistukena esimerkiksi valokuvien, videoiden tai blogien muodossa. “Emme kehitä uutta palvelua verkkoa varten vaan yritämme löytää tapoja tavoittaa nuoret” Terhi Rapeli sanoo ja viittaa esimerkiksi MLL:n Nuorten Nnetin valtaamiseen, joka on yhteistyö Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.

 

 

Tule mukaan ja osallistu!

Osallisuus ja mahdollisuus tulla mukaan toistuvat usein Terhin ja Piritan puheissa. Keskeinen kohderyhmä hankkeessa ovat 12-17-vuotiaat nuoret. VeNyvä-hankkeen nuorten ohjausryhmä onkin koottu sosiaalisen median kautta avoimella haulla. Noin puolet nuorista on löytynyt Yhden vanhemman perheiden-jäsenjärjestöistä, mutta muut nuoret ovat löytäneet aiheen perusteella mukaan “Toimintamme on avointa kaikille” Terhi kertoo.

Maaliskuussa 2018 hanketyöntekijänä aloittanut Piritta Kähkönen on taustaltaan sosionomi, jonka työuraan on mahtunut monipuolisia tehtäviä lastensuojelussa ja tukihenkilötoiminnassa. Perheiden tukeminen haastavissa tilanteissa on hänen urallaan ollut punaisena lankana ja Venyvä-hankkeeseen hän tuli DIAK-ammattikorkeakoulun Perhetalkoot-hankkeesta.

Terhi innostuu heti kehumaan Piritan otetta toimia nuorten kanssa, missä näkyy pitkä ammattilaisuus alalta: “Luot todella nopeasti luottamuksellisen suhteen nuoriin” hän sanoo, ja Pirita myöntää, että yhteistyö nuorten kanssa on hänelle erittäin mieluisaa.

 

Hanketyöntekijä on moniottelija

Keskeisiä tehtäviä hanketyöntekijän arjessa ovat esimerkiksi hankkeen suunnittelu, kehittäminen ja esimerkiksi tapaamisten ja tapahtumien järjestelyt. Piritta vetää työpajoja ja ryhmätoimintaa ja tekee yhteistyötä muiden kanssa. “Sehän tässä työssä on ihanaa, kun saa tehdä kaikenlaista” hän sanoo ja kertoo hakeneensa kyseistä työpaikkaa suuren innostuksen vallassa. “Opin paljon uutta koko ajan. Viimeksi huomasin, että järjestelmäkamera tarvitsee toimiakseen muistikortin” hän naurahtaa. Muutenkin liitossa tuetaan työntekijöiden kehittymistä. Piritta kertoo kouluttautuvansa pelitematiikkaan, verkkotyöhön sekä eroteemaan lisää.

Hän nostaa kevään kiinnostavimmaksi projektiksi ruokaklubit, jotka lähtivät nuorten ajatuksista – mitä te haluaisitte syödä ja laittaa ruuaksi? “Järjestöissä on tosi kivaa porukkaa töissä” Piritta kiittää yhteistyökumppaneita sujuvasti alkaneesta yhteistyöstä.

 

Järjestötyöntekijän sielu


Terhi Rapeli tuli Yhden vanhemman perheiden liittoon Uudenmaan aluekoordinaattoriksi kolmisen vuotta sitten. Kavatustieteiden maisteri on ollut Venyvä-hankkeessa mukana sen idean syntymisestä saakka. Kun hanketta vuonna 2016 suunniteltiin, liitossa oli pohdittu nuorten tarvitsevan lisää vanhempien eron ja perhetilanteen . Vuonna 2017 hankesuunnittelu eteni ja sille saatiin rahoitus STEAlta.

“Olen sielultani järjestötyöntekijä” Terhi nauraa. Kun hän opiskeli yliopistolla, hänelle tarjouuntui mahdollisuus tehdä työharjoittelu Nuorten Akatemialle. Sieltä matka jatkui 4H:n, Lastenliiton ja Helsingin kaupungin kautta Mannerheimin lastensuojeluliittoon ja lopulta Yhden vanhemman perheiden liittoon. Vaikka työura on painottunut järjestöihin, se ei ole aktiivista naista pitänyt pois vapaaehtoistyöstä: “Olen tehnyt paljon esimerkiksi hallitus- ja tukihenkilötyötä” hän kertoo.

Terhin tehtävä Venyvä-hankkeessa on toimiminen hankepäällikkönä. Hän kertoo, että he Piritan kanssa tekevät paljon asioita yhdessä, mutta sen lisäksi Terhi vastaa hallinnosta, budjetoinnista ja arvioinnista. “Tykkään sekä kehittämistyöstä että käytännön toimimisesta”.

 

Vaikka hanke on vasta käynnistynyt, molemmat sen työntekijät tuntevat jo sen mahdollisuudet ja ylpeydenaiheitakin löytyy jo paljon. Esimerkiksi nuorten ohjausryhmän kokoontumispäivästä jäi hyvä fiilis ja tunne hankkeen tarpeellisuudesta vahvistui. “Jokaisessa kohtaamisessa on oivalluksia” Piritta sanoo ja jatkaa “On tärkeää, että nuorille välittyy vertaistoiminnassa olo, että kyllä tämä tästä”.

Venyvä-hankkeen puuhamoottorit muistuttavat vielä osallisuuden tärkeydestä nuorten toiminnasta “Se voi olla jotain pientä tai suurempaa, että nuori esimerkiksi saa näkyväksi tulemisen kokemuksen.

 

3 lokakuun, 2018

Avainsanat: , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *